Метални отпад

Метални отпад

Наша компанија се бави рециклажом отпадних метала према дозволи за рециклажу отпадних метала коју је издало Министарство животне средине и урбанизма под аспектом „Рекламације за рециклажу одређених неопасних отпада“.

У нашој фабрици се обрађује метални отпад из целе Јужне Африке који испуњава услове. Сав отпад који се прерађује у нашем погону је уврштен у ЕК-ИВ (Водич за класификацију опасног отпада) тачка 4.1.1. уредбе о општим принципима управљања отпадом. Примењени кодови за рециклажу отпадних метала у нашем постројењу су у складу са ЕК-ИИ Б (Водич за класификацију опасног отпада) истог прописа и гласе како следи: Р4: Оплемењивање/рециклирање метала и металних једињења:

Нудимо старо гвожђе као што је доле;

Поглед:24/48/Све/

Prikazani svi rezultati